The Original MTC

Medical taping concept

Sinds 1998 organiseert FysioTape geaccrediteerde MTC cursussen in Nederland. Deze cursussen worden altijd gegeven door gecertificeerde MTC instructeurs. De instructeurs zijn allen fysiotherapeuten met diverse specialisaties en hebben minimaal 5 jaar praktijkervaring met de tapemethode. Tevens hebben zij ruimschoots bewezen dat zij hun kennis op een heldere en aangename manier kunnen overbrengen.

Jaarlijks worden er door FysioTape Opleidingen duizenden therapeuten professioneel opgeleid en zijn de reacties altijd erg positief. Het Medical Taping Concept is voor vele professionele behandelaars een onmisbare aanvulling in hun praktijk geworden. Ook in het buitenland is de vraag naar de Medical Taping cursussen de laatste jaren sterk toegenomen en dit heeft er toe geleid dat er tegenwoordig in nagenoeg alle Europese landen MTC cursussen worden georganiseerd.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke vragen van elke afzonderlijke beroepsgroep in de gezondheidszorg, heeft FysioTape Opleidingen een geschakeerd cursusaanbod. Voor het uitgebreide en actuele cursusprogramma verwijzen wij u naar de website van FysioTape Opleidingen:
www.fysiotape-opleidingen.nl.

Naast de geplande openbare MTC cursussen is het ook mogelijk voor grote praktijken, revalidatiecentra en/of ziekenhuizen om op eigen locatie een cursus te organiseren.

 

 

#51